Szilveszteri mulatság

A SZILVESZTERI MULATSÁG eredeti címe : ПРАЗДНИК (Prazdnik) 2018

A SzilveszterI mulatság ugyancsak Szovjetoroszországban (illetve a Szovjetunióban) játszódik mintegy 30 élvvel később az „Életképek a létezett szocializmusból” sorozat első filmje, a Komisszár után. Ez utóbbi film főszereplője Vavilova, a komisszár gyermekét hátrahagyva utánaered a polgárháborúban harcoló vöröskatonáknak, hogy feláldozza életét az eszméért, amit így fogalmazott meg „Mi élni fogunk! És beköszönt a Földön a dolgozó emberek egyetértése!”. Nos lássuk, hogy pár évtizeddel később hogyan alakult a dolgozók egyetértése. A győzelem után hamatosan kialakult a társadalomnak egy privilegizált csoportja, amely (a hierarchiában betöltött rangtól függően) különböző árukhoz jutott, amelyek az átlagpolgár részére elérhetetlenek voltak. (A kivételezettek világát érintette egy általunk korábban megtekintett film is, a Rózsadomb, amelynek főszereplői a hatalmat birtokló szülők gyerekei, akik kivételezett helyzetben, egy elzárt világban élnek.)
A Szilveszteri mulatság- az alkotók meghatározása szerint – egy vígjáték, érdekessége azonban az, hogy a „vidám történet” a második világháború alatt, a Szovjetunió történetének egyik tragikus eseményének, a leningrádi blokádnak idején játszódik. Nem meglepő tehát, hogy a film heves vitát váltott ki az orosz társadalomban, ami ugyancsak meghatározta a film sorsát (erre az ismertető későbbi részében fogok visszatérni).

A leningrádi blokád

1941 szeptember 8-án a német hadsereg körülzárta Leningrádot, az egykori orosz fővárost, és megkezdődött a „forradalom bölcsőjének” ostroma. A németeknek azonban nem sikerült elfoglalni a várost, a 872 napon át tartó blokád 1944 január 27-ig tartott, és becslések szerint több mint egymillió áldozatot követelt.

A blokád idején rettenetesen szűkében voltak az élelmiszernek, ezért a fejadagokat folyamatosan csökkenteni kellett: Amikor 1943 január 18-án a szovjet csapatok áttörték a gyűrűt, könnyebb lett a városba élelmiszert szállítani, így a rendkívül szűkös fejadagokat némileg fel lehetett emelni. Az alábbi táblázatban találunk egy összefoglalást a fejadagok változásáról.

Kenyéradagok a blokád idején (gramm)
A norma bevezetésének időpontja Nehézipari
munkások
Munkások, műszakiak Alkalmazottak Nyugdíjasok Gyerekek
1941 júli. 18 1000 800 600 400 400
1941 szept. 2 800 600 400 300 300
1941 szept. 11 700 500 300 250 300
1941 okt. 1 600 400 200 200 200
1941 nov. 13 450 300 150 150 150
1941 nov. 20 375 250 125 125 125
1941 dec. 25 500 350 200 200 200
1942 jan. 24 575 400 300 250 250
1942 feb. 11 700 500 400 300 300
1943 febr. 23 700 600 500 400 400

 

Az élelmiszerhiány következtében óriási értéke volt az élelmiszerjegyeknek. Gyakori volt, hogy az életben maradottak elrejtették családtagjaik holttestét mindaddig, amig azok élelmiszerjegyei érvényesek voltak. Miután elfogytak az élelmiszerkészletek, a leningrádiak mindent megpróbáltak ehetővé tenni, leölték háziállataikat, de más, minden elképzelhetőt kipróbáltak éhségük csillapítására, előfordult, hogy még a kannibalizmustól sem riadtak vissza.
Az ellátás romlásával természetesen kialakult a feketekereskedelem is, ahol ékszerekét, régiségeket és külföldi valutát lehetett élelmiszerre cserélni. A közbiztonság is megromlott, 1942 első felében 1216 olyan személyt tartóztattak le, akik élelmiszer vagy élelmiszerjegy elrablása céljából megtámadtak embertársukat.

A blokád történetéről.- többek között -itt lehet részletesebb információhoz jutni.

A Szilveszter ünnepén orosz beharangozója

A Szilveszteri mulatság cselekménye

A Voszkreszenszkij család 1941 szilveszterén készülődik megünnepelni a beköszöntő új évet. A film teljes cselekménye egy helyiségben, egy este játszódik valahol Leningrád közelében és csupán 7 szereplője van: Gregorij Voszkreszenszkij professzor, felesége Margarita, fia Gyenyisz, lánya Liza., két vendég, Mása és Vitálij, valamint a nagymama, aki meg sem jelenik a vásznon, csupán a helyszín feletti helyiségből kopogással jelzi kívánságait.
A családnak a blokád ellenére nem kell éheznie, mert a családfő egy tudós-professzor, aki „különlegesen fontos állami feladatot” lát el. Voszkreszenszkij professzor annyira fontos személyiség, hogy még a lakóhelyét is el kell titkolni, nehogy az ellenség hozzájusson kutatási eredményeihez.

Az ünnepi készülődést megzavarja egy kellemetlenség, nevezetesen a háztartási alkalmazottat elvonták a családtól, így a professzorné asszonynak kell elkészíteni az ünnepi vacsorát, a sok finomság mellé megkopasztani és megsütni egy tyúkot, ám az meghaladja a professzorné asszony képességeit.
Hirtelen bonyodalom keletkezik: az egyetemista fiú, Gyenyisz egy fiatal lánnyal, Másával állít be, és közli, hogy a lány velük fog szilveszterezni.

Ettől kezdve a kiéhezett vendég előtt titkolni kell, hogy milyen gazdagon meg tudják teríteni az ünnepi asztalt. Nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy Liza is beállít egy férfival, Vitálijjal, akiről azt állítja, hogy hamarosan hozzámegy feleségül.
Az izgalom a tetőre hág, amikor kiderül, hogy eltűnt a professzor kulcsa a laboratóriumához, ráadásul illetéktelen járt ott, félő tehát, hogy a kutatási eredmények az ellenség kezébe kerültek. Mire a dolgok tisztázódnak a háziak és vendégeik kénytelenek megalkudni egymással.

***

A Szilveszteri mulatság még elkészülése előtt már vihart kavart az orosz közéletben. Amikor a rendező azt nyilatkozta, hogy új filmje egy vígjáték lesz, amely a leningrádi blokád idején játszódik, heves támadás indult ellene. Újságcikkekben és TV műsorokban, internetes blogokban keltek ki ellene, sőt telefonon még halálos fenyegetéseket is kapott. Az orosz törvényhozás egyik tagja Twitter bejegyzésében közölte abbeli reményét, hogy a film sohasem fog elkészülni, és minden befolyását latba fogja vetni, hogy ez így is legyen. Az orosz hatalompárt, az Egységes Oroszország egyik vezetője kijelentette, hogy fel fogja kérni a kulturális minisztert, hogy majd ne engedje meg a film forgalmazását.
Miért is volt ez a bősz felháborodás? A filmterv (!) ellenzői azzal érveltek, hogy nem lehet viccelődni azzal a mérhetetlen szenvedéssel, amit a blokád idején az emberek elszenvedtek. Abban persze igazuk van, hogy az átélt szenvedéssel viccelődni nem szabad. Azonban sem a film terve, sem az elkészült film nem a blokád alatti szenvedésekről szól, hanem egészen másról, nevezetesen arról, hogy amíg az átlagemberek szenvedtek, voltak olyan kivételezettek, akiknek nem, vagy kis mértékben kellett csupán nélkülözniük. (Kétségtelen, hogy a filmben szó esik a blokád okozta szenvedésekről, de hangsúlyozottan nem ironikus formában.) Tehát, véleményem szerint a Szilveszteri mulatság sokkal általánosabb problémával foglalkozik (kétségtelenül helyenként fekete humorral) az orwelli meghatározás szerinti az „egyenlők és egyenlőbbek” problémájával. Az, hogy az alkotók egy tragikus környezetbe helyezték a történetet, csak harsányabbá tette az átlagember és a kivételezettek közötti különbség bemutatását. A heves kritikát talán éppen a mai Oroszország viszonyaira utaló áthallás váltotta ki. Hozzáteszem, hogy a film mondanivalója nem csak időben (1942 vs. 2018), de térben (Oroszországban és azon kívül) sem korlátozott, hasonló mondanivalójú alkotás születhetett volna nálunk is.
Visszatérve a filmre, műfaját tekintve a szerzők akárhogy is vígjátéknak szánták, harsány nevetést nem vált ki, de könnyed formában dolgozza fel a felvetett problémát. A kis költségvetésű alkotás (az alkotók saját költségükön készítették el a filmet) adottságai révén inkább egy színdarabra hasonlít, nem csupán egy helyiségben zajlanak az események, de a szereplők létszáma is korlátozott. A történetben a szereplők egy dologban hasonlítanak egymásra, nevezetesen abban, hogy mindenki (talán az egyetlen Gyenyisz kivételével) hazudik:
A Voszkreszenszkij házaspár a vendég előtt úgy akar tenni, mintha ők pont úgy élnének, mint az egyszerű emberek.

Liza a lányuk, egy idegent hoz vendégségbe, akiről azt állítja, hogy hozzá akar menni. Vitalij, Liza vendége, nem háborús hős, hanem éppen ellenkezőleg, öncsonkitással akarta elkerülni, hogy a frontra kerüljön. Mása bekerülve a viszonylagos jólétbe nem csupán hazudik, de még lop is. Nekem ebből az alkotóknak az a véleménye szűrődött le, hogy nemcsak a kivételezettek, de az átlagemberek sem hibátlanok,
Ha most az áthalláson is elgondolkodunk, a történet sem a hatalom embereinek, sem  kritikusainak nem nagyon kedvező. Azok, akik a változások zűrzavarában gazdagodtak meg (az u.n. oligarchák) nem szívesen ismerik el kivételezett voltukat, ők szerintem úgy tekintik, hogy nekik minden jár, hiszen megharcoltak érte. A hatalom ellenzőinek sem válik ínyére, hogy pl. nem egy felkapaszkodott primitív politikus, hanem egy értelmiségi jelképezi az „egyenlőbbek” rétegét.
A Szilveszter ünnepén bemutatásának története is nagyon tanulságos Oroszország és a létezett szocializmus polgárai számára. Az alkotók a heves támadások hatására úgy döntöttek, hogy meg sem kísérlik engedélyeztetni a filmszínházakban való forgalmazást, hanem kitették filmjüket a youtubra, és bárki ingyen megnézheti. 2021 végéig több mint 3 millióan nézték meg a filmet, feltehetően ez a szám sokszorosa annak, mint amennyien moziban megnézték volna. A Szilveszter ünnepén jó péda arra, hogy a cenzúra még egy totalitárius állmaban sem képes már működni hagyományos módszereeivel.

A Szilveszteri mulatság két meghatározó alkotója:

Rendező: Kraszovszkij, Alekszej Olegovics (1971)

Eredeti végzettsége fogorvos. A filmiparban eredetileg forgatókönyvíróként tevékenykedett. 2016-ban készítette el első nagyfilmjét, a Kollektort, amely elnyerte a Nika (az Oscar orosz megfelelője) „Az év felfedezettje” díját. 22 filmet (zömében sorozatokat) rendezett. 4 díjat tudhat magáénak és 8 további jelölést kapott.
Politikai nézetét talán az alábbi 2022 szeptember 22-i Facebook bejegyzése jellemzi: „Régen azért mentem ki az utcára, hogy kevesebb embert tartóztassanak le, ma azért megyek ki, hogy kevesebbet öljenek meg.”

Operatőr: Asztáhov, Szergej Valentyinovics (1953)

1971-1974 között szülőfalujában a mordvai Szelidcsében mozigépészként dolgozott, ezután két évig fotoriporterként tevékenykedett. 1975 és 1980 között a moszkvai filmfőiskolán (VGIK) tanult. Végzés után a Lenfilm stúdió filmoperatőre lett. 67 film (közöttük egy sor nagysikerű alkotás) operatőre volt. Számos orosz filmdíjat, illetve jelölést kapott, (közöttük két Nika) legjobb operátori munkájáért).

A stáblista ITT található.

A magyar felirat INNEN tölthető le.

A VIRTUÁLIS FILMKLUB eddig közzétett filmismertetései szabadon hozzáférhetőek a weboldalon, aki értesítést akar kapni az új bejegyzésekről, az ITT regisztráljon.

VISSZA A FŐOLDALRA

Források

Wikipédia
Valeriya Safronova: Russian Comedy Plays on YouTube, Not in Movie Theaters, to Avoid Censors
https://www.nytimes.com/2019/01/15/movies/russia-film-censorship-holiday.html
Саша Сулим: Я все выдумал!» Режиссер Красовский — о своей скандальной комедии «Праздник»
https://glavcom.ua/ru/interview/ya-vse-vydumal-rezhisser-krasovskiy-o-svoey-skandalnoy-komedii-prazdnik-536696.html
Антон Долин: На YouTube выходит «Праздник»
https://meduza.io/feature/2018/12/31/na-youtube-vyhodit-prazdnik-komediya-pro-novyy-god-v-blokadnom-leningrade-anton-dolin-rasskazyvaet-nad-chem-na-samom-dele-smeyutsya-v-filme?fbclid=IwAR1hu-V9OqHLpWaIpZmQeXC99cYQfUp_NznKJ1CYbKxPaxhg3MGRMcavl0U

 

 

Leave a Reply