Radioaktív

A RADIOAKTIV (2019) eredeti címe: RADIOACTIVE


A “NŐK A KÖZÉPPONTBAN” sorozat első filmje, a Johanna nőpápa abba a korba vezetett bennünket vissza, amikor egyértelműnek tekintették azt, hogy a nők alacsonyabb rendűek a férfiaknál. A film főszereplőjének az érvényesülés végett férfinak kellett kiadnia magát. A Radioaktiv 1000 évvel később játszódik, főszereplője Marie Curie azok közé a tudósok közé tartozott, akik a XX. század elején alapvetően megváltoztatták az emberiség anyagról alkotott elképzelését. Mégis, Marie-nek emberfeletti harcot kellett vívnia azért, hogy elismertesse azt, hogy igenis, egy nő képes pont olyan szellemi teljesítményre, mint egy férfi.

 

A radioaktiv elemek és a radioaktivtás felfedezése

1985-ben Wilhelm Röntgen a katódsugárzás tanulmányozása közben titokzatos fényt tapasztalt. A titokzatos fény forrását vizsgálva megállapította, hogy a katódcső egy meghatározott részéből egyenes vonalban lép ki egy addig ismeretlen sugárzás, amit X-sugárzásnak nevezett el. Számos nyelven ma is így nevezik ezt a jelenséget, míg  más nyelveken, többek között magyarul is, felfedezőjéről elnevezve röntgen sugárzásnak hívják.
1896-ban Henri Becquerel fluoreszcens ásványokat használt a röntgensugarak tulajdonságainak tanulmányozására. A napfénynek kitett kálium-uranil-szulfát sót fekete papírba csomagolva, a fénytől elzárva fotólemezekre helyezett el, mivel azt feltételezte, hogy az urán elnyeli a nap energiáját, és azt röntgensugár formájában bocsájtja ki. Mivel a kibocsájtott röntgensugarat fotólemezen detektálni lehet, az előhívott lemezen meg kell jelennie a ráhelyezett só képének.

Az uránium só radioaktivitással gerjesztett képe az előhívott fotólemezen.
Jól látható a só és a lemez közé helyezett fém máltai kereszt árnyéka. Forrás: Wikipédia

Egyik nap kísérlete „kudarcot vallott”, mert Párizsban borult volt az ég, nem volt napsütés. Szerencsére Becquerel úgy döntött, hogy ennek ellenére előhívja a fotólemezeket. Meglepetésére az előhívott lemezen erős és tiszta képek voltak, azt bizonyítva, hogy az urán külső energiaforrás nélkül sugároz. Ezzel a kísérlettel Becquerel (véletlenűl) felfedezte azt a jelenséget, amit később radioaktivitásnak neveztek el.

A radioaktivitás kifejezést valójában Marie Curie találta ki, aki férjével, Pierre-rel együtt elkezdte vizsgálni a Becquerel által nemrégiben felfedezett jelenséget. Curiék uránt nyertek ki ércből, és meglepetésükre azt állapították meg, hogy a megmaradt érc nagyobb aktivitást mutat, mint a tiszta urán. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy az érc más radioaktív elemeket is tartalmazott. Valóban, más elemek is voltak az ércben, és kutatásuk a polónium és a rádium elemek felfedezéséhez vezetett. További négy év és sok tonna érc feldolgozása kellett ahhoz, hogy mindkét elemből elegendő mennyiséget izoláljanak ahhoz, hogy meghatározzák a két új elem kémiai tulajdonságait.

Egy családban 5 Nobel díj

A Radioaktivitás központi alakja kétségtelenül Marie Curie, az első nő, aki Nobel díjat kapott (ráadásul kétszer is), de a család többi tagja is rendkívül figyelemre méltó. Mindenekelőtt Marie férjéről kell szólni, az 1859-ben született Pierre-ről, akivel együtt kapta az asszony a fizikai Nobel díjat, A férfi az egyetem elvégzése után sokáig a párizsi L’École de Physique et Chimie tanára volt. Kristallografikai kutatásaival hírnevet szerzett, többek között a bátyjával együtt 1880-ban fölfedezett piezoelektromosságért. 1895-ben feleségül vette Maria Skłodowska lengyel diáklányt, akit ettől kezdve Marie Curie-nek hívtak. Továbbiakban a házaspár együtt végezte kutatásait. Közben két lányuk született, 1897-ben Irene és 1904-ben Eve.
Maria az akkor Orosz Birodalomhoz tartozó Varsóban született. 1883-ban érettségizett, de egyetemre nem mehetett, mert akkor Oroszországban lányokat nem vettek fel egyetemre. Az érettségi utáni Maria sokáig magántanító volt, és anyagilag segítette testvérét, Bronisławát, aki orvostanhallgató volt a párizsi Sorbonne-on. Vele ugyanis megegyezett abban, hogy Marie fogja anyagilag támogatni nővérét orvosi tanulmányai befejezésében, majd viszonzásul nővére fogja őt segíteni.
1891-ben Párizsba költözött, és megkezdte egyetemi tanulmányait. 1893-ban fizikából, 1894-ben matematikából szerzett diplomát. Professzora, a később szintén Nobel díjas Gabriel Lippmann laboratóriumában kezdett dolgozni.
A Curie házaspár 1896-ban elhatározta, hogy tanulmányozni fogja a nem sokkal korábban felfedezett uránsugárzást. Kutatásaik, amint a fentiekben már leírtam, szenzációs eredményhez vezettek.
1903-ban a londoni Royal Institution of Geat Britan meghívta a házaspárt, hogy előadást tartsanak kutatásaikról, az általuk radioaktivitásnak elnevezett jelenségről. Marie-t nő lévén nem engedték megszólalni, egyedül Pierre Curie tarthatta meg az előadást. Mindeközben a rádium felhasználásával új iparág kezdett fejlődni, de a Curie házaspár nem szabadalmaztatta a felfedezést, abból kiindulva, hogy legyen közkincs az általuk megszerzett tudás, ezért ők alig profitáltak az egyre jövedelmezőbb vállalkozásokból.
Még ebben az évben a Svéd Királyi Akadémia Bequerel-t és a Curie házaspárt fizikai Nobel díjjal tüntette ki. Eredetileg a bizottság csak a két férfit, Pierre Curie-t és Henri Becquerel-t kívánta kitüntetni, de a bizottság egyik tagja felhívta erre Pierre figyelmét, aki kiharcolta, hogy Marie-t is jelöljék a díjra, így Marie lett az első nő, aki Nobel-díjat kapott.

Marie és Pierre Curie Nobel díj oklevele. Forrás: Wikipédia

Pierre Curie az 1905-ben megtartott ünnepi beszédében nyomatékosan hangsúlyozta felesége meghatározó szerepét eredményeik elérésében. Beszédét Pierre Curie az alábbi gondolatokkal zárta le:
Még azt is gondolhatjuk, hogy a rádium nagyon veszélyes lehet bűnözők kezében, és itt fel lehet vetni a kérdést, vajon az emberiség hasznot fog-e húzni a természet titkainak megismeréséből, vajon kész-e profitálni belőle, vagy ez a tudás nem lesz-e számára káros. Jellemző erre Nobel felfedezésének példája, mivel a nagy hatékonyságú robbanóanyagok lehetővé tették az ember számára, hogy csodálatos dolgokat hajtson végre, ugyanakkor a  pusztítás szörnyű eszközei lehetnek bűnözők kezében, akik háború felé vezetik az embereket. Azok közé tartozom, akik Nobellel együtt hisznek abban, hogy az új felfedezések az emberiség számára több hasznot hoznak, mint kárt.
Ezek a gondolatok szinte szóról szóra elhangzanak a Radioaktiv című filmben. Pierre Curie 1906-ban közúti baleset áldozata lett, ezután felesége nélküle folytatta tovább a kutatást.
Amikor kiderült, hogy a radioaktivitást fel lehet használni a gyógyászatban, a Curie házaspár a sajtó kedvence lett. Marie-t úgy ábrázolták, mint a külföldön született francia anyát, a férjével együtt kitartóan dolgozó asszonyt. Ez a hangnem változott meg 1910-ben, amikor Marie Curie pályázott az Akadémia egyik megüresedett helyére. Ekkor – a ma divatos kifejezéssel élve – karaktergyilkosság indult ellene. A vád az volt, hogy nem is igazi francia, és egy francia helyét akarja elfoglalni az Akadémián. A szélsőjobboldali sajtó még azt is (alaptalanul) terjesztette róla, hogy zsidó, amivel az akkori Franciaországban jól fel lehetett borzolni a kedélyeket.

A jobboldali sajtó hajtóvadászatott indított Marie Curie ellen amikor pályázott az Akadémia megüresedett helyére. Forrás:https://history.aip.org/history/exhibits/curie/scandal1.htm

1911-ben még nagyobb vihart váltott ki, hogy kiderült szerelmi kapcsolata egy nős (bár feleségétől és négy gyerekétől külön élő) kollégájával. Ez a kapcsolat a támadások szerint beszennyezi férje emlékét. A tudományos közélet azonban egyre jobban elismerte a munkáját, és Marie Curie-t megint Nobel (ezúttal kémiai) díjra jelölték. Második Nobel-díja jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy M. Curie-nek sikerült meggyőznie a kormányt arról, hogy megalapíthasson egy, a témájával foglalkozó intézetet (Institut du radium).
Az első világháború alatt Curie javaslatára vezették be a mozgatható radiografikus egységek használatát a katonák sebesüléseinek kivizsgálására.

Marie Curie egy mozgatható radiografikus egység volánjánál. Forrás: Wikipédia

A múlt század elején még nem voltak ismertek a radioaktív sugárzás veszélyes hatásai. Marie a legkisebb elővigyázatosság nélkül dolgozott a radioaktív anyagokkal, ez okozta 1934-ben bekövetkezett halálát.

Irène Curie, a házaspár idősebb lánya szintén a Sorbone egyetemre járt, majd 1918-tól édesanyja asszisztense lett. 1925-ben doktorált, témája a polónium sugárzásának vizsgálata volt.  1926-ban házasságot kötött kollégájával, Frédéric Joliot-val  és az ifjú pár kölcsönösen felvette egymás családnevét. A kutató házaspár 1934-ben felfedezte a mesterséges radioaktivitást, amiért 1935-ben elnyerték a kémiai Nobel díjat.
Eve Curie újságíró, zenekritikus, haditudósító, író, diplomata lett. 1954-ben férjhez ment Henry Labouisse amerikai diplomatához, aki 1965-ben az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja) nevében vette át a Nobel békedíjat.

Marie Curie élete természetesen egy sor alkotás szerzőjét foglalkoztatta, számos életrajz, regény és természetesen film mutatta be életét. A filmek közül talán a leghíresebb az 1944-ben 7 Oscar díjra jelölt Madame Curie. Ez a film (magyar felirattal) hozzáférhető ITT az interneten.

A RADIOAKTIV cselekménye

A 19. század végén Párizsban Maria Skłodowska, egy fiatal lengyel kutató megismerkedik Pierre Curie-vel, az akkor már elismert tudóssal, aki meghívja laboratóriumába munkatársnak.

A közös kutatás során Marie (akit ekkor már így szólítanak) és Pierre egyre közelebb kerülnek egymáshoz, végül házasságot kötnek, és két lányuk lesz.
A nem sokkal korábban felfedezett radioaktivitással végzett kutatásaik eredményeivel forradalmian megváltoztatták a tudománynak az anyagról alkotott képét. Kimutatták, hogy az urán mellett más radioaktív elemek is léteznek, két ilyen elemet izoláltak, amelyeket radiumnak és polóniumnak neveztek el.

1903-ban a pár közösen (a felfedező Bequerellel együtt) elnyerte a fizikai Nobel-díjat, így Marie lett az első nő, aki elnyerte ezt a rangos díjat.
Pierre 1906-ban egy halálos utcai baleset áldozata lesz, ám szeretett férje halála után Marie tovább folytatta a kutatásokat. Négy évvel később szerelmi viszonyt kezd folytatni egy házas kollégájával, amit a szélsőjobb idegenellenes megmozdulások szervezésére használ fel.
1911-ben eredményeit kémiai  Nobel-díjal ismerték el, bár a díjátadás szervezői – a magánéletével kapcsolatos botrányra  való tekintettel – Svédországba való utazását nem javasolták. Marie Curie ennek ellenére odautazik, és elmondja Nobel díjas ünnepi beszédét.

Az első világháború alatt Madam Curie (a később szintén Nobel díjas) Irene lánya rábeszélésére szorgalmazta a mozgatható radiografikus egységek használatát arra, hogy, a katonák sebesüléseit jobban lehessen vizsgálni.

***

A Radioaktiv film nem csupán egy életrajzi film, erre a címe is utal, hiszen ha csupán Marie Curie-ről szólna, az asszony neve mindenképpen szerepelne a film címében. A Radioaktiv szerintem számos, a szereplők személyétől független más témát is érint. Ilyen téma például a kutatók együttműködésének kérdése. Amikor Pierre meghívta laboratóriumába Marie-t, kifejtette, hogy közös munkát képzel el, szemben a lány véleményével, aki nem akarta, hogy beleszóljanak a kutatásába. Az idő persze Pierre-t igazolta, hiszen az ő műszere tette lehetővé, hogy Marie kísérletei korszakalkotó felfedezéshez vezessenek. Manapság persze evidencia, hogy az eredményes kutatás előfeltétele az együttműködés.
Nem kevésbé fontos az idegengyűlölet problematikája sem. Az ünnepelt francia tudósnőt a felhergelt csőcselék mindjárt mocskos poláknak hívja, amikor egy „igazi” francia vetélytársa lesz. (Itt nem nehéz összefüggést találni az iráni származású rendezőnő személyes tapasztalataival.)
További fontos téma Pierre állítólagos vonzalma a spiritizmushoz. P. Curie-t valóban érdekelte a spiritizmus, mivel a mágneses hullámokkal foglalkozott, és úgy gondolta, hogy a spiritizmus kapcsolatba hozható a fizikával. Bár szemlélődőként valóban részt vett szeánszokon, de (amint felesége is) meggyőződéses ateista volt. Ebben a tekintetben hibásnak tartom a Radioaktív beállítását, amely – legalábbis számomra – azt sugallja, hogy Pierre-től nem állt messze az a gondolat, hogy a halottak lelkével kapcsolatot lehet létesíteni. A radioaktív egy jelenetében Marie kétségbeesetten szeretné megjeleníteni Pierre lelkét. Ezek a jelenetek számomra nem illeszthetőek be a Curie házaspárról alkotott képbe. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a Radioaktív nem dokumentumfilm, tehát némileg elrugaszkodhat a valóságtól.
Számunkra érdekessége a filmnek az is, hogy Magyarországon forgatták.

A Radioaktivitás két fő alkotója

Rendező: MARJANE (MÁRDZSI) SATRAPI (1969)
Marjane (Márdzsi) Satrapi a Persepolis című képregényével lett ismert, amelyből Oscar díjra jelölt rajzfilmet is készített. A Persepolis című filmet már korábban megtekintettük, a film ismertetése ITT található. A rendezőnő pályafutása is ott olvasható el. A Radioaktív az ötödik film, amit rendezett. További 22 díj és 29 jelölés birtokosa.

Marie Curie szerepében: ROSAMUND PIKE (1979)

Művészházaspár egyetlen gyermeke, apja operaénekes, anyja hegedűművésznő. Szülei foglalkozása következtében gyerekkorában sokat utazott, németül és franciául is megtanult. A középiskola elvégzése után angol irodalmat hallgatott Oxfordban. Egy ifjúsági színház Romeo és Júlia előadásán figyeltek fel rá, attól kezdve főként TV sorozatokban szerepelt. 2002-ben vált ismerté, amikor egy James Bond epizódban szerepelt. Legnagyobb sikerét a Holtodiglan főszerepével érte el, alakításáért 2015-ben Oscar díjra jelölték. Kétszer jelölték Golden Globe díjra is.Összesen 31 díj birtokosa és 57 díjra jelölték. Eddig 54 filmben szerepelt.

A teljes stáblista ITT található
A magyar feliratot (különböző időzítéssel) innen:  1 és  2 és 3 lehet letölteni.

Források

Wikipédia
PierreRadvanyi, JacquesVillain: The discovery of radioactivity
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070517300786
Pierre Curie ünnepi beszéde a Nobel díj átvételekor 1905 június 6-án
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/pierre-curie-lecture.pdf
Marie Curie and the Science of Radioactivity; Scandal and Recovery
https://history.aip.org/history/exhibits/curie/scandal1.htm

A VIRTUÁLIS FILMKLUB eddig közzétett filmismertetései szabadon hozzáférhetőek a weboldalon, aki értesítést akar kapni az új bejegyzésekről, az ITT regisztráljon.

VISSZA A FŐOLDALRA

 

 

 

Leave a Reply