Johanna nőpápa

A Johanna nőpápa eredeti címe: Die Päpstin (2009)

A “NŐK A KÖZÉPPONTBAN” sorozat első filmje, a Johanna nőpápa abba a korba vezet vissza bennünket, amikor egyértelműnek tekintették azt, hogy a nők alacsonyabb rendűek a férfiaknál. Bár ez a film a IX. században játszódik, ez a gondolkodás egészen a közelmúltig erősen tartotta magát. Gondoljunk csak bele, hogy csupán 1949-ben rögzítette a magyar alkotmány a nők egyenjogúságát. Valóban ma már majdnem 70 év után nincs különbség a nők és a férfiak jogai között? Nos, a ha a béreket nézzük, a KSH adatai szerint hazánkban mintegy 16 százalékkal alacsonyabb a nők keresete a férfiakénál. Ez az adat azonban sok tényezőtől függ (képzettség, beosztás, stb.), ezért érdemes más mutatót keresni. A nők egyenjogúságának egyik fontos mércéje a nők részvételének aránya a parlamenti döntéshozatalban. A magyar parlamentben a nők számaránya 12,6 %, amivel az “előkelő” utolsó előtti helyet foglaljuk el az EU országai között.. Ám amint az alábbi ábrán látható, az első helyen álló Svédországban sem éri el 50 %-ot a parlamenti képviselők aránya.

Forrás: https://www.ksh.hu/sdg/cel_05.html

Miután a Johanna nőpápa egy vallási környezetben játszódó film, érdemes a Bibliához fordulni, vajon miképpen szól a nők helyzetéről. Idézet Pál apostol leveléből a korinthusiakhoz:
 “Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg férjüket, mert szégyenletes az asszonynak a gyülekezetben beszélni.” (Kor 14 34-35).
Timóteusnak írott első levelében Pál apostol leszögezi: a nőnek nincs joga “tanítani”, vagyis igét hirdetni, sőt meg is mondja, hogy miért:
“Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal. A tanítást azonban nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.  Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette félre a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.” (Tim 2 11-14)
A tanítás tiltásának intelmét vette semmibe a Johanna nőpápa címszereplője.

Johanna nőpápa legendája

A legenda minden bizonnyal a középkorban keletkezett, miszerint IV. Leó (847-855) és III. Benedek (855-858) között a pápai trónt egy mainzi származású nő foglalta el. János néven 2 évig uralkodott, és úgy lepleződött le, hogy egy körmeneten gyermeknek adott életet. Számos elmélet született a legenda megmagyarázására – egyebek között az is, hogy III. Benedek nem is létezett, alakját csupán az egyház találta ki, hogy leplezze szégyenét. Ma a tudósok a nőpápa történetét kitalációnak tekintik.

Johanna pápissa gyermeket szül (14. századi kódexillusztráció)
(Forrás: Wikipédia)

Johanna nőpápa legendája nem csupán a teológusokat és a történészeket foglalkoztatta, hanem számos művészi alkotás témájául is szolgált. Többek között, már 1374-ben Boccaccio a Jeles asszonyokról (De Claris mulieribus) című munkájában tesz említést a furcsa esetről. Achim von Arnim, a német romantika jeles képviselője 1813-ban színdarabot írt a történtből, amely 1846-ban poszthumusz jelent meg. Több regény is feldolgozta a legendát (Emmanouil Roidis: Papissa Ioanna. 1866; Ludwig Gorm: Päpstin Johanna 1912; valamint az amerikai Donna Woolfolk Cross: Pope Joan. 1996) Ez utóbbi regény alapján készült az itt ismertetett film. 2002-ben a német televízió egy dokumentum filmet mutatott be Das Geheimnis der Päpstin (A nőpápa titka) címmel. Az itt ismertetett filmen kívül egy másik játékfilm is feldolgozta a történetet, szintén Johanna nőpápa címmel, amely 1972-ben készült Liv Ullmannal a címszerepben. 2011-ben Németországban mutattak be egy musicalt, amely szintén  D. W. Cross könyvének feldolgozása (zenéjét Dennis Martin szerezte), ezt a darabot a József Attila színház A pápanő címmel 2018-ban játszotta.

A Johanna nőpápa cselekménye

Ingelheim am Rheinben születik egy Johanna nevű lány, akinek egy falusi pap az apja. A pap feleségével és gyerekeivel zsarnokian bánik. Johanna felcseperedve értelmes lány lesz, aki csak titokban tanulmányozhatja a Bibliát, mert apja szerint egy lánynak nem szabad tanulnia. Miután Johanna legidősebb bátyja meghal, az apa Johannest, a lány másik bátyját  akarja elküldeni tanulni a dorestadi székesegyházi iskolába. Ám amikor Aesculapius tanár meglátogatja őket Ingelheimben, Johannáról bebizonyosodik, hogy sokkal jobban ismeri a Szentírást mint Johannes. Az apa kívánsága ellenére Aesculapius elkezdi Johannát tanítani.

A püspök miután hírét vette Johanna okosságának, egy emberét küldi érte, hogy a lányt elvigye a székesegyházi iskolába, de az apa szerint  tévedés történt, nem a lányért küldött a püspök, és butuska fiát küldi el az iskolába. Ezután Johanna éjszaka elszökik otthonról, találkozik testvérével, és együtt mennek el Dorestadba. A püspök nagyon elégedett Johanna képességeivel, és felvéteti az iskolába.

Az iskolában a tanár ellenségesen fogadja a lányt, de Gerold gróf Johanna mellé áll, és mivel a lány a fiú kollégiumba nem mehet, befogadja otthonába. Gerold egy idő után beleszeret a lányba, de rövidesen el kell hagynia otthonát, mert harcolnia kell a király seregében. Így Gerold felesége, Richilde kihasználja férje távollétét, és férjhez akarja adni Johannát, hogy megszabaduljon riválisától. A vikingek azonban az esküvői szertartás alatt betörnek a városba, és véres mészárlást hajtanak végre. Johanna megmenekül, de testvérét, Johannest megölik a támadók.
Johanna férfi álruhában menekül el a városból Fuldába, ahol “Johannes Anglicus testvérként” lép be a bencések kolostorába. Amikor egy betegség terjed el a kolostorban, Johanna is megbetegszik, majd elmenekül a kolostorból, félve attól, hogy titka kitudódik. Ezután nőként húzza meg magát egy régi ismerőse fiának házában.

Johanna úgy dönt, hogy újra felveszi férfi álruháját, és Rómába zarándokol, hogy orvosi ismereteit felhasználva ott embereket gyógyítson. Rómában nagy hírnevet szerez azzal, hogy II. Sergius pápát gyógynövényeivel meggyógyítja a köszvénytől. Sergius személyi orvosává és végül nomenklátorává nevezi ki. Amikor a pápa és I. Lothair között végletekig fajul az ellentét, Lothair Rómába vonul, hogy legyőzze a pápát. Johanna egy csel segítségével megvédi a pápai palotát. Lothair katonái csodára gondolva mindannyian letérdelnek, és Lothair is bár vonakodva, de követi őket. Gerold, aki Lothair seregével jött Rómába, felismeri Johannát, és szerelmet vall neki.
Eközben Lothair szövetségese, Anastasius megöleti Sergiust, hogy ő lehessen a pápa. Azonban a nép Johannát választja meg pápának. Johanna Geroldot nevezi ki a pápai gárda élére. Gerold és Johanna  szerelemének gyümölcse lesz: a pápa teherbe esik. Johanna igyekszik a szülést húsvét utánig visszatartani, ám a húsvéti körmenet során az Anastasius vezette összeesküvők Geroldot megölik, Johanna helyben összeesik, majd szülés közben meghal.

***

Miért választottam ezt a filmet a A NŐK A KÖZÉPPONTBAN sorozat nyitódarabjának? Azért, mert megfigyelhetjük, hogy a női egyenjogúság gondolata milyen messziről indult el. Hiába tanította a Szentírás, hogy „Krisztusban tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem szabad, nincs sem férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3 28), évszázadokon át úgy gondolták, és egyesek így gondolják ma is, hogy ezt azért nem kell nagyon komolyan venni.
A Johanna nőpápa föszereplője szembemegy az akkori(?) konvenciókkal, a tiltás ellenére megtanul olvasni, forgatja a Bibliát, de érvényesülésre csak férfiruhában van módja. Ugyanakkor mégis csak nő marad, és ez is lesz a veszte, teherbe esik, és szülés közben meghal.
A Johanna nőpápa 4 díjat és további 6 jelölést kapott.

A Johanna nőpápa fő alkotói

Rendező: Sönke Wortmann (1959)

(Forrás: Wikipédia)

Észak-Rajna-Westfáliában született, apja bányász volt. Érettségi után 3 évig profi  futballista volt, de – saját bevallása szerint – nem volt elég ambíciója ahhoz, hogy az élvonalba kerüljön. Egy szemesztert hallgatott szociológiát, majd beiratkozott a müncheni Filmfőiskola rendezői szakára, amit 1989-ben végzett el. Közben egy évig cserediák volt a Roayal College of Art-on.
A Johanna nőpápa eddigi legnagyobb költségvetésű (kb. 22 millió EU) filmje volt. A foci iránti érdeklődését továbbra sem vesztette el, pl. a Berni csoda című filmje az 1954-es futball világbajnokság döntőjéről szól, amikor is az NSZK csapata legyőzte a magyar aranycsapatot.
27 filmet rendezett, 22 díjat és további 5 jelölést kapott.

Johanna szerepében: Johanna Wokalek (1975)

(Forrás: Wikipédia)

Németországban, Freiburgban született. Érettségi után 4 évig Bécsben, a Max Reinhardt Seminar hallgatója volt, ahol többek között Klaus Maria Brandauer tanította. Még főiskolás korában fellépett Bécs előkelő színházaiban. 1997-ben megszakította tanulmányait. Ezután több németországi és ausztriai színházban játszott. Első filmszerepét 1998-ban kapta. Azóta összesen 25 filmben szerepelt, közöttük a Baader-Meinhof csoport című alkotásban is főszerepet.
7 díjat és 6 jelölést tudhat magáénak.

Gerold szerepében: David Wenham (1965)

(Forrás: Wikipédia)

Ausztráliában született, a Western Sydney Egyetemen, később pedig a Theatre Nepean-in tanult színészetet. 1987-től kezdet forgatni különböző sorozatokban kapott szerepet. A nemzetközi elismertséget A gyűrűk ura sorozatban eljátszott szerepei hozták meg neki. Eddig 4 olyan filmben szerepelt, amelyet Oscar díjra jelöltek, melyek közül A Gyűrűk Ura: A két torony 2 kategóriában is elnyerte ezt a rangos díjat.
89 filmben szerepelt, alakításait 15 díjjal és 33 jelöléssel ismerték el.

A teljes stáblista ITT tallható

A film megtekinthető az interneten az alábbi linkre kattintva
https://videa.hu/videok/film-animacio/johanna-nopapa-.mkv-nd75Mq4b56jFtOpW

Források

Wikipédia
Igaz lehet Johanna középkori nőpápa legendája
https://mult-kor.hu/igaz-lehet-johanna-kzepkori-nopapa-legendaja-20180919
Susan Vahabzadeh: Sein Wille geschehe
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kino-die-paepstin-sein-wille-geschehe-1.45949
Female pope film sparks Vatican row
https://www.theguardian.com/film/2010/jun/22/female-pope-film-vatican

A VIRTUÁLIS FILMKLUB eddig közzétett filmismertetései szabadon hozzáférhetőek a weboldalon,
aki értesítést akar kapni az új bejegyzésekről, az ITT regisztráljon.

VISSZA A FŐOLDALRA

Leave a Reply