A más gyereke

Eredeti címe Le fils de l’autre (2012)

Az ideális család központját a gyerek(ek) képezi(k), ezért természetes, hogy a „Családi történetek” sorozatban több film is foglalkozik majd a gyerekek és a család viszonyáról. Az ezzel a témával foglalkozó első film, A MÁS GYEREKE azt vizsgálja, hogy miképpen reagál két család, amikor megtudja, hogy gyerekeiket közvetlenül születésük után a kórházban elcserélik.
A „gyerekcsere” története természetesen számos, váltózó színvonalú irodalmi alkotás témája lett, amelyek közül érdemes megemlíteni Mark Twain 1894-ben megjelent Puddingfejű Wilson szatirikus ifjúsági regényét, amely egyben krimi és korrajz is. (A könyv kiadásának centenáriumán, 1984-ben azonos címmel megfilmesítették a történetet.)
Nem csoda, hogy a „gyerekcsere” egy sor TV-sorozat témája is lett, (pl. az Elcserélt lányok), amely 5 évadon keresztül szórakoztatta a nézőket. Az alkotások középpontjában általában a két érintett család társadalmi, anyagi, kulturális stb. helyzete áll. Persze különböző színvonalon lehet ezt a témát boncolgatni. A MÁS GYEREKE abban tér el a (gyakran) megszokott kliséktől, hogy az érintett családok olyannyira különböznek egymástól, hogy nem csupán más a kultúrájuk, vallásuk és a társadalomban elfoglalt helyzetük, de még nemzetiségük, következésképpen anyanyelvük sem azonos. Ezek a családok olyan nemzetekhez tartoznak, amelyek évtizedek óta ellenségeskednek és háborúskodnak, így az elcserélt gyerekek identitástudata alapvetően különbözik vérbeli szüleikétől.

„Gyerekcsere” a valóságban

Mielőtt rátérnénk a filmre, érdemes megvizsgálni, hogy a „gyerekcsere” valószínűtlen története milyen gyakran fordul elő a valós életben. Az elcserélt gyerekek tényleges számát nem lehet tudni, a kórházak ilyen statisztikát nem vezetnek. Több helyen olvastam, hogy 1000 esetből egyszer fordul elő a „gyerekcsere”. Nem csoda tehát, hogy ha kiderül egy ilyen eset, az az újságok címlapjára kerül. A Wikipédia 15 ilyen esetet sorol fel, ami természetesen korántsem teljes. Ezek közü kiemelem az oroszországi történetet, mert egyes pontokon hasonlóságot mutat, A MÁS GYEREKE című filmmel.

Egy házaspár válása után a férj nem volt hajlandó tartásdíjat fizetni, mert lányuk nem hasonlított rá. Az asszony beperelte volt férjét, és a bíróság DNS teszt elvégzését írta elő (a filmben is DNS teszt deríti ki, hogy elcserélték az újszülötteket). A kétszer elvégzett teszt egyértelművé tette, hogy a 12 éves lány, akit addig neveltek, nem az elvált házaspáré. Kiderült, hogy a kórházban elcserélték az újszülöttet, ezután az asszony rövidesen kinyomozta vérszerinti gyermekét, akit tőle egészen ellentétes szellemben, muzulmánként neveltek (a filmben is az elcserélt gyerekek más-más vallás szerint nevelkedtek).
Magyarország sem kivétel, nálunk is cseréltek el a kórházban gyereket. 1966-ban ugyanabból a faluból, Átányból, azonos nevű asszonyok kerültek be az egri kórház szülészetére, akik ráadásul egy óra különbséggel szültek fiúgyermekeket. Négy évvel később derült ki, hogy a kórházban elcserélték őket. További öt évig tartott a csere igazolása, így a két gyerek csak 9 évesen került vérszerinti családjához.

A MÁS GYEREKE (angol címe: The Other Son) angol nyelvű beharangozója

A MÁS GYEREKE története

egyszerű: két fiú (Joseph és Yacine) egyik izraeli, mási palesztin szülőktől ugyanakkor jön a világra egy izraeli kórházban, és elcserélik őket, amire 18 év után derül fény. A történet kiindulásában azonnal két szokatlan csavar van. Ugyanis nem a gondozók trehánysága, figyelmetlensége okán cserélik el a gyerekeket, hanem (az 1991-es Öbölháború idején) egy bombariadó miatt evakuálni kell a csecsemőket, és a felfokozott izgalomban, kapkodásban hibáznak a kórház dolgozói. A másik furcsaság az, hogy a DNS tesztre azért kerül sor, mert az egyik fiút sorozásra hívják, és a vérvizsgálat furcsa eredményre vezet. A teszt elvégzése után a fiút nem hívják be katonának. Vajon miért? A vizsgálat alapján döntik el, hogy a fiatalember alkalmas-e szolgálatra?

A két házaspár szembesül azzal. hogy gyerekeiket elcserélték

Amikor a két konszolidált (izraeli és palesztin) család végleg bebizonyosodik arról, hogy a kórházban elcserélték gyerekeiket, ugyancsak bonyolulttá válik a helyzet, hiszen vérszerinti gyerekeiket az „ellenség” nevelte fel. Akárhogy is éreznek, fel kell venniük a kapcsolatot a másik családdal, ami – többek között – nyelvi problémákba ütközik. (Francia filmről lévén szó, a szerzők ezt úgy oldják meg, hogy egyik családtól sem idegen a francia nyelv, így zömében franciául kommunikálnak.)
A két család tagjainak a „gyerekcseréhez” való hozzáállása persze nem teljesen azonos. Míg az apákat nagyon nyugtalanítja, hogy gyermekük a „másik oldal” világában nőtt fel, az anyák megengedőbbek, mindkét fiút sajátjuknak érzik. A palesztin család másik fia, Bilal viszont az anyákkal ellentétes véleményen van, a 18 éven át testvérének hitt fiút ettől kezdve ellenségének tekinti.
Joseph és Yacine összebarátkoznak, és a film zárójelenetében, miután az izraelinek nevelt palesztin Josephet késsel megsebesítik, betegágyánál a palesztinnak nevelt izraeli származású Yacine „testvérével” Bilallal meglátogatja.

***

A MÁS GYEREKE egy olyan országban játszódik, ahol két egymással szembenálló népcsoport él évtizedek óta ellenségeskedés, fegyveres összetűzések közepette. Nem helyeselhető, de érthető a megszállt területeken felnőtt Bilal gyűlölete a megszállókhoz tartozó (?) Josephhel szemben. Tulajdonképpen a szereplők közül (leszámítva a csak felvillantott késelőket) ő az egyetlen, aki gyűlölködik. Ezért a MÁS GYEREKE tulajdonképpen egy rózsaszín álom, vagyis de jó is lenne, ha így lenne! Mindazonáltal, szerintem mégsem giccses, még csak nem is érzelgős ez a film, csupán nehezen elképzelhető történet. Gondoljunk csak arra, hogy egy kiélezett konfliktusban (ami van bőven Izraelben, ahol a film játszódik) Joseph és Yacine fegyvert fogna egymásra. Sajnos egy ilyen helyzet sokkal életszerűbb.
A MÁS GYEREKE azzal a problémával is szembe találja magát, hogy vajon az ember tulajdonságait az öröklődés (genetika), vagy a környezeti hatások alakítják-e, és egy közösséghez tartozást a származás, vagy a neveltetés határozza meg. Ezzel a kérdéssel foglalkozikaz a párbeszéd, amely Joseph és az őt nevelő rabbi között zajlik, miután kiderült a „gyerekcsere” :
– Rabbi, azt mondtad, hogy az egyik legjobb tanítványod vagyok.
– Joseph, a judaizmus az nem egy hit. Az egy állapot. Az egy lelki állapot, amely a természetünkkel van kapcsolatban. A te igazi anyád nem zsidó, tehát te sem vagy az. ….
– És az, akivel összecseréltek, ő micsoda?
– Ő zsidó. Az anyja révén. A természet által.
– Úgy érted, hogy ő jobban zsidó, mint én?
– A dolog így áll.
–  De ő arab!

A film alkotói továbbiakban nem foglalnak állást ebben a kérdésben, még a zárójelenetben is csak odáig jutnak el, hogy Joseph a betegágyán azt kérdezi:
– Ha meghaltam volna, arabként vagy izraeliként temettek volna el?
Persze, azért a lényeg az, és az egyértelműen kitetszik a filmből, hogy bár a két család élethelyzete ugyancsak különböző, más a kultúrájuk és a vallásuk, más nyelven beszélnek, de a két elcserélt fiú tulajdonképpen alig különbözik egymástól. Ez az az üzenet, amiért érdemes megnézni A MÁS GYEREKE című filmet.

A MÁS GYEREKE maghatározó alkotói

Lorraine Lévy (1964) rendező, a forgatókönyv társszerzője. Hét filmet rendezett, 18 forgatókönyv (társ)szerzője. Joseph szerepében Jules Sitruk (1990) francia színész, 25 filmben szerepelt, egy rövidfilm írój rendezője. Az izraeli házaspár:az anya a francia Emmanuelle Devos (1964), aki  85 filmszerepet tudhat magáénak, az apa a szintén francia Pascal Elbé (1967) színész (66 filmszerep), író (7 alkotás), továbbá 2 filmet is rendezett. Yacine szerepét Mehdi Dehbi (1985) tunéziai származású belga színész, aki eddig 18 filmben szerepelt. A palesztin házaspár: anya Areen Omari ( ???) palesztin színésznő (8 filmszerep( és producer); apa Khalifa Natour (???) szintén palesztin színész (14 filmszerep). Bilal, Yacine testvére: Mahmoud Shalaby (1982) izraeli -palesztin színész (8 filmben szerepelt).

A teljes stáblista itt található

A magyar feliratot innen lehet letölteni

Vissza a főoldalra

Regisztráció

Források:

Wikipédia
Sz. R.: Elcserélt gyerekek: kilenc évig más nevelte a testvéreket
: Russian families sue child mix-up hospital
Roger Ebert: The Other Son
O. SCOTT: Parents Who Are Left Holding the Truth, Palestinian or Israeli

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply